"Work and Travel USA " programmi võimalused

Self program

800 EUR

üliõpilane kohustub USA-s ise otsima ja leidma tööandjat ja elamut.

Full program

1000 EUR

STA Baltic või sponsororganisatsioon USA-s leiab tööandja ja aitab samuti eluaset leida.

tööd USA-s

Restaurant waitress

2,14$/per hour + tips

South Carolina

näidata kaardil

Supermarket clerk

9-11$/per hour

South Carolina

näidata kaardil

Ocean lifeguard

375-400$/per week

South Carolina

näidata kaardil

Barthender

5,50$/per hour + tips

South Carolina

näidata kaardil

Osalejate tagasiside